Yaklaşımlarımız

5li Media Dijital Performans Ajansı, tüm kurumların ve müşterilerinin beklentilerini karşılama yeterliliğine sahip profesyonel yaklaşımlar sunan ajanstır. Dijital pazarlama alanında performansın artırılabilmesi için hazırlanan projelerin bir önceki çalışmalardın daha iyi olması gerekiyor. Tüm proje yönetim aşamaları, sektörel gelişmelere ve piyasa analizlerine göre yapılıyor. Bir projenin başarılı olabilmesi için tüm yönetim aşamalarının iyi analiz edilerek uygulanması gerekiyor. Analizler yapılırken sorulan her sorun profesyonel yaklaşımların ortaya konulmasını sağlar.

Dijital Pazarlama Yönetimi

Dijital pazarlama yönetimi hiçbir zaman basite alınacak işlemler değildir. Pazarlama sektöründe rakiplerin gerisine düştüğünüzde tekrar öne geçebilmek için çok çaba harcamanız gerekebilecektir. Pazarlama projelerini oluştururken, müşterinin sistemlerini dijital pazarlama sistemlerine en iyi şekilde entegre etmek gerekiyor. İnsan davranışları gibi pazarlama davranışları da değiştiği için ortaya konulacak olan tüm yaklaşımların sisteme ve zamana uyumlu olması gerekiyor. Sektörde edilen deneyim ve profesyonel kadro sayesinde dijital pazarlama alanında yapılan her projenin amacına uygun olması ve etkin yönetilmesi sağlanıyor. Başarılı sonuca ulaşmanın yolu her zaman başlangıcın iyi yapılmasından geçer.

Proje Başlangıcı

Dijital pazarlama ve diğer hizmet seçenekleri ile ilgili yapılacak her proje için ön çalışmalar yapılır. Müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyebilmek için yüz yüze ya da online toplantılar yapılıyor. Müşterinin ihtiyaçları belirlendikten sonra iş senaryosu hazırlanıyor ve ona göre ekiple kuruluyor. Proje başlangıç aşamasında atılacak her adım, bir sonraki aşamanın daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Proje yönetimi ile ilgili yaklaşımlar ortaya konulurken, proje başlangıç aşamasına çok önem verilir. Hem müşterinin beklentilerini belirlemek hem de sektörün gereksinimlerine göre neler yapılabileceğinin ortaya konulması önemlidir.

Planlama

Planlama, proje geliştirme ve yönetim işlemlerinde ikinci aşama olarak kabul edilir. Yapılan toplantılarda belirlenen müşteri beklentileri ve hedeflere göre projelerin kapsamı belirleniyor. Proje tanımlaması, gereksinimlerinin ortaya konulması, çözümler ve geliştirme aşamaları bir bütün olarak ele alınır. Dijital pazarlama için web tasarımı, sitenin seo analizi, içerik oluşturma, yayınlama ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm aşamalar planlanır. Her bölüm için uzman elemanların görevlendirilmesi, planlama yaklaşımının profesyonel olarak yapılmasını ve müşteri memnuniyeti ile hedefe ulaşılmasını sağlar.

Analiz Yapma

Dijital pazarlamada başarılı olmak zor gibi görünse de doğru yaklaşımlar sergilendiğinde daha kolay olabiliyor. Projeler hazırlanırken ilk aşamalardan birisi olan analiz yapma işlemlerinde, önce müşteri dinlenir, hedefinin ne olduğu tespit edilir. Daha sonra müşterinin bulunduğu sektördeki rakip firmaların sektördeki etkinlikleri analiz edilir. Dijital pazarlama, global olduğu için analiz çalışmaları geniş kapsamlı olarak yapılır.

Stratejilerin Oluşturulması

Analiz çalışmaları sonucu elde edilen verilen anlaşılır hale getirilmesi için stratejiler oluşturulur. Müşteri ile birlikte tüm veri analizleri incelenir ve yeni hedefler belirlenir. Strateji oluşturmanın amacı işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

  • Doğru dijital platformları kullanmak,
  • Hedef kitleye kolay ulaşma yollarını belirlemek,
  • Müşterinin size daha kolay ulaşmasını sağlamak,
  • Müşterinin nelere ihtiyacı olduğunu belirlemek,
  • Marka tanınırlığını artırmak,

Stratejileri oluştururken ortaya konulan yaklaşımlar, müşterilerin yapılan işlemler ve sunulan hizmetlere güven duymasını sağlar.

Uygulamaya Geçme

Projeler hazırlanmaya başladıktan sonra tamamlanan her aşama ile ilgili uygulama çalışmaları yapılır. Her aşamada yapılan uygulamalar sonunda yeni analizler yapılır ve sistemde bir problem olup olmadığı tespit edilir. Oluşturulan stratejilere göre yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan her problem için anında yeni ve geliştirilmiş çözümler oluşturulur. Profesyonel kadro çalışmaları sayesinde, her aşamanın bir önceki aşamaya göre daha başarılı ve profesyonel olması sağlanıyor. Proje tasarımı oluşturulmaya başlandığı andan itibaren gelinen her aşama ve yapılan her uygulama sonucu hakkında müşteriye bilgi veriliyor. Müşteri verilen bilgilere göre yeni hedefler belirleyebiliyor ya da beklentilerine ona göre oluşturabiliyor. Hazırlanan projelerin kullanılabilir olabilmesi için çeşitli testlerden geçmesi gerekiyor. Uygulama işlem yaklaşımlarının her zaman profesyonel olarak yapılması, projelerin eksiksiz olarak müşteriye sunulmasını sağlıyor.

Sonuçlara Göre Optimizasyon

Projeler hazırlandıktan ve uygulanabilir hale getirildikten sonra hızlı bir şekilde sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Dijital pazarlama alanında yapılan çalışmalar ve müşteri beklentileri hızla değiştiği için elde edilen sonuçlara göre yeni optimizasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulabiliyor. Bunun için müşteri ile haftalık ya da aylık toplantılar yapılarak hangi alanlarda yenilikleri ihtiyaç olduğu belirleniyor. Sürekli yaşanan gelişmelere ve değişkenliklere uyum sağlayabilmek için hazırlanan projeler sürekli optimize edilebilir şekilde hazırlanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda optimizasyon işlemleri hemen yapılıyor. Web tasarımından, ürün pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılacak tüm sistemler, piyasa analizlerine göre tekrardan değerlendirilerek profesyonel elemanlar tarafından optimize ediliyor.

Raporlama ve Yayınlama

5li Media Dijital Performans Ajansı, müşterilerine her zaman profesyonel yaklaşımlar ve ölçülebilir çözüm önerileri sunuyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanan her proje için yapılan uygulamalar sonrasında raporlama yapılıyor. Her rapor, müşteri ile paylaşılarak elde edilebilecek sonuçların neler olduğu birlikte görülmeye çalışılıyor. Proje yönetiminde, her aşamanın raporlanması, hangi sonuçların alındığının daha iyi görülmesini ve hangi adımların atılması gerektiğini gösteriyor. Her müşteri ve proje ile ayrı ayrı ilgilenildiği için sunulan hizmetlerin başarılı olması, müşteri memnuniyetinin oluşması sağlanıyor. Her proje için raporlama ve yayınlama işlemleri son aşamaya gelindiğini, müşterinin ürün ve hizmet pazarlamaya başlayabileceği anlamına gelir. Dijital pazarlama projelerinin tüm aşamaları profesyonel yaklaşımlarla hazırlanıyor.